Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 11.01 – 17.01.2016г. /2 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 2 седмица на 2016г. са  регистрирани общо 325  случая  на ОРЗ, при 299 за предходната седмица.
Заболеваемост –  235, 97 0/000.
Регистрирани са общо 113 случая на заразни заболявания, при 33 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Варицела –  72 случая от гр.Стара Загора, с.Хрищени, гр.Казанлък, гр.Гълъбово, с.Мъдрец, гр.Чирпан, с.Дълбоки. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+58/.
 - Скарлатина – 30 случая от гр.Стара Загора,  гр.Казанлък. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+26/.

От групата на чревните инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Ентероколит – 5 случая от  гр.Стара Загора, с.Гранит, с.Целина, с.Шейново, с.Гита. По  категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-2/.
 - Шигелози – 1 случай от с.Любеново. По категория случая е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити:
 - Вирусен хепатит – 2 случая от гр.Стара Загора, с.Тулово. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-5/.

От групата на трансмисивните инфекции не са регистрирани случаи.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
 - Туберкулоза  - 3 случая от гр.Стара Загора, с.Ковач. По категории случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната  седмица /+3/.

От групата на паразитните заболявания не са регистрирани случаи.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.