Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 18.01 – 24.01.2016г. /3 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 3 седмица на 2016г. са  регистрирани общо 422  случая  на ОРЗ, при 325 за предходната седмица.
Заболеваемост – 306,40 0/000.
Регистрирани са общо 49 случая на заразни заболявания, при 113 за предходната седмица.

Info3 1От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Варицела –  20 случая от гр.Стара Загора, с.Сърнево, гр.Казанлък. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-52/.
 - Скарлатина –11 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Копринка, с.Гита. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-19/.

Info3 2От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Ентероколит – 6 случая от гр.Стара Загора, с.Габарево, гр.Раднево, с.Хаджидимитрово, с.Тулово, гр.Гълъбово. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити:
 - Вирусен хепатит – 10 случая от гр.Стара Загора, с.Г.Черковище, с.Гита, с.Хаджидимитрово, гр.Чирпан. Info3 4По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+8/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Лаймска болест – 1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на невроинфекции не са регистрираните случаи.
 - Туберкулоза  - 1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /-2/.

От групата на паразитните заболявания не са регистрираните случаи.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.