Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 07.03 – 13.03.2016г. /10 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 10 седмица на 2016г. са  регистрирани общо 116 случая  на ОРЗ, при 94 за предходната седмица.
Заболеваемост – 84,22/000
Регистрирани са общо 54 случая на заразни заболявания, при 39 за предходната седмица.

Info10 1От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Варицела –  33 случая от  гр.Стара Загора,  гр.Казанлък, с.Бузовград, гр.Гълъбово, с.Медникарово, с.Хаджидимитрово. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+18/.
 - Скарлатина – 4 случая от гр.Стара Загора. По категории случаите са класифицирани  като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-3/.

Info10 2От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Ентероколит – 6 случая от гр.Стара Загора, гр.Раднево, с.Осетеново, с.Г.Ботево, с.Хан Аспарухово. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+4/.
 - Салмонелози – 3 случая от  гр.Стара Загора и гр.Раднево. По категории случаите са  класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната  седмица /+3/.

Info10 4От групата на вирусните хепатити:
 - Вирусен хепатит – 8 случая от гр.Стара Загора, гр.Крън, с.Гита, с Александрово, с.Шейново, гр.Николаево, гр.Чирпан. По категории  случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+5/.

От групата на трансмисивните инфекции не са регистрирани случаи.

От групата на невроинфекции не са регистрирани случаи.

От групата на паразитните заболявания не са регистрирани случаи.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.