Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 21.03 – 27.03.2016г. / 12 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 12 седмица на 2016г. са  регистрирани общо 92 случая  на ОРЗ, при 104 за предходната седмица.
Заболеваемост – 66, 80/000
Регистрирани са общо 42 случая на заразни заболявания, при 34 за предходната седмица.

Info12 1От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Варицела – 24 случая от  гр.Стара Загора,  гр.Казанлък, с.Бузовград, гр.Чирпан, гр.Гълъбово, с.Шейново. По  категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+4/.
 - Скарлатина – 5 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Крън.  По категории случаите са  класифицирани  като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-3/.

Info12 2От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Ентероколит – 5 случая от гр.Стара Загора, с.Шейново, с.Горно Черковище. По  категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити:
 - Вирусен хепатит – 6 случая от гр.Стара Загора, гр.Гълъбово, с.Горно Черковище, с.Хан Аспарухово. Info12 4По категории   случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+6/.

От групата на трансмисивните инфекции не са регистрирани случаи.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
 - Туберкулоза - 2 случая от гр.Казанлък, с.Лясково. Отклонение от предходната  седмица /0/.

От групата на паразитните заболявания не са регистрирани случаи.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.