Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 28.03 – 03.04.2016г. /13 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 13 седмица на 2016г. са  регистрирани общо 130 случая  на ОРЗ, при 92 за предходната седмица.
Заболеваемост – 94,39/000
Регистрирани са общо 58 случая на заразни заболявания, при 42 за предходната седмица.

Info13 1От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Варицела – 41 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Богомилово, с.Обручище, с.Ясеново, с.Малка Верея,  с.Шейново. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+17/.
 - Скарлатина – 8 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Шипка, с.Нова махала. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+3/.

Info13 2От групата на чревните инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Ентероколит – 1 случай от гр.Стара Загора. По  категория случая е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната  седмица /-4/.
 - Салмонелози – 2 случая от гр.Стара Загора. По категории случаите са  класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната  седмица /+2/.

Info13 4От групата на вирусните хепатити:
 - Вирусен хепатит – 1 случай от гр.Стара Загора, с.Горно Черковище. По категория   случая е  класифициран като вероятен. Отклонение от предходната  седмица /-5/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Марсилска треска – 2 случая от с.Загоре, с.Шаново. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.
 - Ку треска – 1 случай от гр.Стара Загора. По категория случая е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
 - Бактериален  менингит – 1 случай от гр.Казанлък. По категория случая е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната  седмица /+1/.
 - Туберкулоза  - 1 случай от гр.Казанлък. По категория случая е  класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /-1/.

От групата на паразитните заболявания не са регистрирани случаи.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.