Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Качество на питейната вода

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 01 до 15 май 2023 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 15

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 7
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 77
 • От тях с отклонения: Показател - нитрати: с.Васил Левски, стойност: 56,1; Норма: 50,0; с.Гита, стойност: 57,0; Норма: 50,0; 
 • Брой проби по микробиологични показатели - 7
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 21

4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 8
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 560
 • От тях с отклонения: Показател - нитрати: с.Бяло поле, стойност: 58,1; Норма: 50,0; 
 • Брой проби по микробиологични показатели - 8
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 40 

 

 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 0
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 0
 • Брой проби по микробиологични показатели - 0
 • Брой анализи по микробиологични показатели  - 0

 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници

 • Брой проби по физико-химични показатели - 0
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 0
 • Брой проби по микробиологични показатели - 0
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 0

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания

 • Ентероколити - 3
 • Шигелози - 0
 • Вирусен хепатит тип А - 0
 • Салмонелози - 0
 • Колиентерити - 1

    Няма причинна връзка между инфекциозните заболявания и качеството на питейната вода. 

8. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването

 • През периода няма издадени предписания.

Таблица с пълните данни от мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 01 до 15 май 2023 г.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.