Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Министерство на здравеопазването

Сайтът е в процес на обновяване и изпълване със съдържание. Възможно е някои от линковете да не съдържат все още информация. Благодарим за разбирането!

Качество на питейната вода

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 1 - 15 март 2018 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 32

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 47
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 378
 • Брой проби по микробиологични показатели - 49
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 98

4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 5
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 230
 • Брой проби по микробиологични показатели - 5
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 25

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 11
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 88
 • Брой проби по микробиологични показатели - 11
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 11

 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници

 • Брой проби по физико-химични показатели - 0
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 0
 • Брой проби по микробиологични показатели - 3
 • Брой анализи по микробиологични показатели – 21

7. При извършения от РЗИ – Стара Загора мониторинг на водата на централен водоизточник в с. Казанка, община Стара Загора, област Стара Загора, е установено отклонение в химичните показатели:

Зона на водоснабдяване

Населено място

Допустима норма

Естествен уран

mg/l

1.

„Казанка“

с. Казанка, Ниска зона

0.03

0.055

2.

„Казанка“

с. Казанка, Висока зона

0.03

0.045

Забележка: Предприети са мерки за допълнителни анализи за определяне съдържанието на естествен уран.

8. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания

 • Ентероколити - 8
 • Шигелози - 0
 • Вирусен хепатит тип А - 1
 • Салмонелози - 1
 • Колиентерити - 0

Няма причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването
През периода са издадени 4 предписания.

Таблица с пълните данни от мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 1 до 15 март 2018 г.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.