Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Качество на питейната вода

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 01 - 15 юни 2024г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 2 бр. – с.Ракитница, община Стара Загора и с.Едрево, община Николаево

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 18

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 28
 •  Брой анализи по физико-химични показатели - 252
 • От тях с отклонения: Показател: нитрати:
  с.Могила, стойност: 120,0; Норма: 50,0. 
  с.Константиновец, стойност: 57,6; Норма: 50,0. 
  с.Българене, стойност: 53,6; Норма: 50,0.
  с.Знаменосец, стойност:56,6; Норма: 50,0.
 • Брой проби по микробиологични показатели - 28
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 112

4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 6
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 456
 • Брой проби по микробиологични показатели - 6
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 30

 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 0
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 0
 • Брой проби по микробиологични показатели - 0
 • Брой анализи по микробиологични показатели  - 0

 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници

 • Брой проби по физико-химични показатели - 0
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 0
 • Брой проби по микробиологични показатели - 2
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 14

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания

 • Ентероколити - 1
 • Шигелози - 0
 • Вирусен хепатит тип А - 0
 • Салмонелози - 0
 • Колиентерити - 0

    Няма причинна връзка между инфекциозните заболявания и качеството на питейната вода. 

8. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването

 • През периода няма издадени предписания.

Таблица с пълните данни от мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 01 до 15 юни 2024г.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.