Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 1 до 15 октомври 2017 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 24

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 40
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 321
 • Брой проби по микробиологични показатели - 57
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 120

4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 4
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 184
 • Брой проби по микробиологични показатели - 4
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 20

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 2
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 164
 • Брой проби по микробиологични показатели - 2
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 2

6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници

 • Брой проби по физико-химични показатели - 0
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 0
 • Брой проби по микробиологични показатели - 1
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 7

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания

 • Ентероколити                         -   6
 • Шигелози                                -  3
 • Вирусен хепатит тип А          -   40
 • Салмонелози                           -  1
 • Колиентерити                         -  0 

Няма причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

8. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването
През периода са издадени: - предписания – 3 бр.

Таблица с пълните данни от мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 1 до 15 октомври 2017 г.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.