Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 16 - 28 февруари 2018 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 59

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 57
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 456
 • Брой проби по микробиологични показатели - 57
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 114

4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 13
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 598
 • Брой проби по микробиологични показатели - 13
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 65

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 9
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 72
 • Брой проби по микробиологични показатели - 9
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 9

 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници

 • Брой проби по физико-химични показатели - 0
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 0
 • Брой проби по микробиологични показатели - 0
 • Брой анализи по микробиологични показатели – 0

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания

 • Ентероколити - 1
 • Шигелози - 0
 • Вирусен хепатит тип А - 4
 • Салмонелози - 1
 • Колиентерити - 1

Няма причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

8. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването
През периода са издадени три предписания.

Таблица с пълните данни от мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 16 до 28 февруари 2018 г.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.