Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 15 - 31 март 2018 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 79
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 638
 • Брой проби по микробиологични показатели - 87
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 222

4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 12
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 552
 • Брой проби по микробиологични показатели - 12
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 60

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 6
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 48
 • Брой проби по микробиологични показатели - 6
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 6

 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници

 • Брой проби по физико-химични показатели - 0
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 0
 • Брой проби по микробиологични показатели - 6
 • Брой анализи по микробиологични показатели – 42

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания

 • Ентероколити - 4
 • Шигелози - 0
 • Вирусен хепатит тип А - 3
 • Салмонелози - 0
 • Колиентерити - 0

Няма причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването
През периода са издадени 6 предписания.

Таблица с пълните данни от мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 15 до 31 март 2018 г.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.