Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 16 - 31 май 2018 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 1, Казанка

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 37

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 62
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 499
 • Брой проби по микробиологични показатели - 55
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 165

4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 16
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 752
 • Брой проби по микробиологични показатели - 12
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 60

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели
 • Брой анализи по физико-химични показатели
 • Брой проби по микробиологични показатели
 • Брой анализи по микробиологични показатели

 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници

 • Брой проби по физико-химични показатели - 0
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 0
 • Брой проби по микробиологични показатели - 1
 • Брой анализи по микробиологични показатели – 7

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания

 • Ентероколити - 2
 • Шигелози - 0
 • Вирусен хепатит тип А - 14
 • Салмонелози - 5
 • Колиентерити - 0

Няма причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

8. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването
4 броя.

Таблица с пълните данни от мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 16 до 31 май 2018 г.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.