Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 16 - 31 октомври 2018 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 1, с. Казанка

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 44

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 73
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 796
 • Брой проби по микробиологични показатели - 80
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 240

4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 17
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 850
 • Брой проби по микробиологични показатели - 13
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 65

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели
 • Брой анализи по физико-химични показатели
 • Брой проби по микробиологични показатели
 • Брой анализи по микробиологични показатели

 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници

 • Брой проби по физико-химични показатели
 • Брой анализи по физико-химични показатели
 • Брой проби по микробиологични показатели - 6
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 42

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания

 • Ентероколити - 4
 • Шигелози - 8
 • Вирусен хепатит тип А - 10
 • Салмонелози - 0
 • Колиентерити - 0

Няма причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

8. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването
няма предписания

Забележка: Взетите контролни проби на питейна вода от РЗИ - Стара Загора и ВиК ЕООД - Стара Загора в град Чирпан са без отклонения по микробиологични показатели.

Таблица с пълните данни от мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 16 до 31 октомври 2018 г.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.