Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 1 - 15 ноември 2020 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 47

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 48
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 529
 • Брой проби по микробиологични показатели - 48
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 144

4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 13
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 897
 • Брой проби по микробиологични показатели - 13
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 65

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 3
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 33
 • Брой проби по микробиологични показатели - 3
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 3

 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници

 • Брой проби по физико-химични показатели 
 • Брой анализи по физико-химични показатели
 • Брой проби по микробиологични показатели - 5
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 35

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания

 • Ентероколити - 0
 • Шигелози - 0
 • Вирусен хепатит тип А - 7
 • Салмонелози - 1
 • Колиентерити - 0

Няма причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

8. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването

Издадени предписания - няма.

Таблица с пълните данни от мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 1 до 15 ноември 2020

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.