Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 16 - 30 септември 2021 г.

1. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 17
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 188
 • Брой проби по микробиологични показатели - 17
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 51

2. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 4
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 276
 • Брой проби по микробиологични показатели - 4
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 20

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели
 • Брой анализи по физико-химични показатели
 • Брой проби по микробиологични показатели
 • Брой анализи по микробиологични показатели 

 4. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници

 • Брой проби по физико-химични показатели 
 • Брой анализи по физико-химични показатели
 • Брой проби по микробиологични показатели - 1
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 8

ВВ гр. А:
– ФХ – 4 пр. с 44 изсл.- 1 откл. по нитрати - НИИГО
– СМ – 4 пр. с 12 изсл. без отклонения

Таблица с пълните данни от мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 16 до 30 септември 2021

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.