Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 16 - 28 февруари 2023 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 7

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 11
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 121
 • Брой проби по микробиологични показатели - 11
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 33

4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 2
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 148
 • Брой проби по микробиологични показатели - 2
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 10  

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 4
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 44
 • От тях с отклонения: Показател - нитрати: с. Борилово, стойност: 56,3; Норма: 50,0;
 • Брой проби по микробиологични показатели - 4
 • Брой анализи по микробиологични показатели  - 4

 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници

 • Брой проби по физико-химични показатели - 0
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 0
 • Брой проби по микробиологични показатели - 1
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 7

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания

 • Ентероколити - 0
 • Шигелози - 0
 • Вирусен хепатит тип А - 0
 • Салмонелози - 0
 • Колиентерити - 0

Няма причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

8. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването

• През периода няма издадени предписания.

Таблица с пълните данни от мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 16 до 28 февруари 2023 г.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.