Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 01 до 15 март 2023 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 29

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 50
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 55
 • От тях с отклонения: Показател - нитрати: с.Държава, стойност: 71,6; с.Свобода, стойност: 53,5; с.Гита, стойност: 53,7; Норма: 50,0
 • Брой проби по микробиологични показатели - 50
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 150

4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 7
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 518
 • От тях с отклонения: Показател - нитрати: с.Елхово, стойност: 64,7; Норма: 50,0
 • Брой проби по микробиологични показатели - 7
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 35  

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 7
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 77
 • От тях с отклонения: Показател - нитрати: гр.Гълъбово – чешма Розата, стойност: 61,2; Норма: 50,0
 • Брой проби по микробиологични показатели - 7
 • Брой анализи по микробиологични показатели  - 7

 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници

 • Брой проби по физико-химични показатели - 0
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 0
 • Брой проби по микробиологични показатели - 0
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 0

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания

 • През периода няма регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания.

8. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването

 • През периода няма издадени предписания.

Таблица с пълните данни от мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 01 до 15 март 2023 г.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.