Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Национална програма за превенция и контрол на вирусните хепатити 2021 - 2025г.

Национална програма за превенция и контрол на вирусните хепатити в Република България 2021 - 2025г.

Виж пълния текст..

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.