Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Епидемични мерки при заболеваемост от варицела

През последната седмица обхващаща периода от 09.05.до 15.05.2016г. се наблюдава повишаване на заболяемостта от Варицела за област Стара Загора.

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.