Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Информация за дейността на РЗИ Стара Загора относно стартиране на скринингови прегледи

РЗИ Стара Загора уведомява ЛЗ, че стартира провеждането на организиран популационен скрининг за онкологични заболявания, по модела, изработен по пилотния модел за скрининг на три вида ракови заболявания  по проект BG051PO001-5.3.02-001-C0001 “СПРИ и се прегледай“,

реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд и в съответствие с разработените по проекта Ръководства за добра практика при скрининг за рак на маточната шийка, рак на гърдата и рак на дебелото и правото черво.
Лечебните заведения в срок до 30.09.2016г., следва да заявят своето намерение за участие, като декларират, че отговарят на изискванията.
За допълнителна информация може да се свържете с д-р Саша Чакърова - рег.координатор по проект „СПРИ и се прегледай“, началник отдел ПБПЗ, дирекция „Обществено здраве“, РЗИ Стара Загора на тел: 0882553568

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.