Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Информация за дейността на РЗИ Стара Загора относно стартиране на скринингови прегледи

РЗИ Стара Загора уведомява ЛЗ, че стартира провеждането на организиран популационен скрининг за онкологични заболявания, по модела, изработен по пилотния модел за скрининг на три вида ракови заболявания  по проект BG051PO001-5.3.02-001-C0001 “СПРИ и се прегледай“,

реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд и в съответствие с разработените по проекта Ръководства за добра практика при скрининг за рак на маточната шийка, рак на гърдата и рак на дебелото и правото черво.
Лечебните заведения в срок до 30.09.2016г., следва да заявят своето намерение за участие, като декларират, че отговарят на изискванията.
За допълнителна информация може да се свържете с д-р Саша Чакърова - рег.координатор по проект „СПРИ и се прегледай“, началник отдел ПБПЗ, дирекция „Обществено здраве“, РЗИ Стара Загора на тел: 0882553568

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.