Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Профилактични мамографски изследвания на здравнонеосигурени лица и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения

В изпълнение на дейности за 2016 г. от Националния план за действие за периода 2015-2020 г. към Националната стратегия за интегриране на ромите 2012-2020 г., приоритет „Здравеопазване“, приет с Решение № 355 на МС от 2016 г., РЗИ-Стара Загора организира извършването на профилактични мамографски изследвания на здравнонеосигурени лица и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в област Стара Загора.

Мамографските изследвания ще се проведат от специалисти на МЦ „Проф д-р Стоян Киркович” ЕООД - гр. Стара Загора с предоставена от Министерството на здравеопазването подвижна мамографска апаратура, със съдействието на СНЦ „Свят без граници”. Изследването е показано за жени на възраст над 35 години, които в момента не са бременни и не кърмят.

Изследванията ще се извършат както следва:
- до края на м. ноември 2016 г. - в гр. Раднево и гр. Мъглиж
- до 10.12.2016 г. - в гр. Казанлък

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.