Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Информация за СДО

В РЗИ - Стара Загора е получена Програма за продължаващо обучение – тематични курсове и индивидуално обучение през 2017 г. на «Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда» ЕАД София.

В програмата са включени теми за лекари, професионалисти по здравни грижи и фармацевти.
Желаещите да се включат в обученията могат да получат информация в РЗИ - Стара Загора – стая 221, д-р Георгиева.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.