Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Информация за СДО

В РЗИ - Стара Загора е получено План-разписание за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалистите по здравни грижи през 2017/2018г. на Военномедицинска академия гр.София.

Заявления на кандидати за обучение в тематични курсове ще се приемат във ВМА до 21.07.2017г. Заявленията за включване в обучение за придобиване на професионална квалификация по високоспециализирани медицински дейности и индивидуално обучение ще се приемат във ВМА целогодишно.
План-разписанието, както и образци на заявленията за различните видове обучения можете да изтеглите от сайта на ВМА: www.vma.bg

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.