Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Няма случаи на хранителна интоксикация в Детска градина № 58 „Звездица”

Във връзка с възникналата ситуация за съмнение за хранителна интоксикация в Детска градина № 58 „Звездица” в Стара Загора, резултатите от взетите проби са следните:

  • Изследваните деца и персонал от засегнатата група са отрицателни за чревно носителство.
  • Взетите отривки от външна среда, проби от дезинфекционни разтвори за химичен анализ и проби от централен водоизточник за микробиологичен и химичен анализ, са без отклонения.
  • Пробите от храна (закуска и обяд), приготвена на 26 септември, са без отклонения за наличие на патогенни микроорганизми.

Към момента няма други случаи на заболели деца от детското заведение.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.