Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Картови плащания чрез ПОС терминално устройство

POSterminal

Уведомяваме Ви, че считано от 16.10.2017г. РЗИ – Стара Загора предлага нова форма за разплащане – извършване на картови плащания чрез ПОС терминално устройство, съгласно чл.4 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.

При извършване на картово плащане, Картодържателят задължително трябва да представи своята Лична карта, с оглед проверка на самоличността му.

Видовете банкови карти, с които се осъществяват разплащанията чрез ПОС терминално устройство са указани със стикер в Деловодството на инспекцията.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.