Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Информация за СДО

В РЗИ Стара Загора е получена Програма на курсовете за следдипломно и продължаващо обучение на висши медицински и немедицински кадри за 2018 г. на НЦОЗА.

Желаещите да се включат в обученията могат да получат информация на интернет страницата на НЦОЗА: http://www.ncpha.government.bg в раздел „Учебна дейност”.

Заявките се попълват и изпращат в електронна форма, съгласно указанията в интернет страницата на НЦОЗА, в срок не по-късно от 15 дни преди датата за начало на курса, посочена в Програмата.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.