Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

АНТИ-СПИН-КАМПАНИЯ – 14 февруари 2018 г.

По повод 14 февруари 2018 г. РЗИ - Стара Загора участва в планирането, координирането и провеждането на следните мероприятия, които ще бъдат реализирани съвместно с общините в Старозагорска област; Център за подкрепа на личностно развитие – Стара Загора, МОС – Стара Загора, СНЦ „Свят без граници” – Стара Загора, клуб „Зараза” - сдружение „Самаряни” – Стара Загора, Превантивно – информационен център по зависимости – Стара Загора, клуб „Млад здравен експерт” към РЗИ – Стара Загора, Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве – център Стара Загора, Асоциация на студентите по медицина – клон Стара Загора, студенти от Тракийски университет – Стара Загора, МКБППН и МОС – Казанлък, педагогически съветници и медицински специалисти в учебни заведения на територията на област Стара Загора, здравни медиатори, Областен информационен център – Стара Загора, БЧК:

февруари – март
Информационна обучителна кампания сред ученици от Старозагорска област – съвместна инициатива на РЗИ – Стара Загора и Областен информационен център – Стара Загора: интерактивни обучения „Рисково сексуално поведение. Краткотрайни и дълготрайни ефекти на алкохола”
СУ „Христо Смирненски” – гр. Гурково (VІІІ-ХІ класове); Професионална гимназия по селско стопанство «Гео Милев» - Мъглиж (ІХ-ХІ класове); СУ „Васил Левски” - Гълъбово(ІХ-ХІ класове)
Интерактивно обучение с ученици на тема „Рисково сексуално поведение”, 16 февруари, 14.20 часа, ЧСОУ „Елин Пелин” – Стара Загора
Интерактивно обучение с ученици на тема „Рисково сексуално поведение”, 21 февруари, 14.20 часа, ОУ„Самара” – Стара Загора
Дискусия на тема „Превенция на HIV/СПИН”, CУ„Поп М. Кънчев”при Затвора – Стара Загора (дата и час - в процес на уточняване)
Обучителен модул за членове на новосформирания Общински детски съвет – Стара Загора, 22 февруари, 16.00 часа, зала на Международен детски център – Стара Загора
Интерактивно обучение с ученици на тема „HIV/СПИН и сексуално предавани инфекции”, 26 февруари, 12.30 часа, ОУ „Св. Св. Паисий Хилендарски” - Казанлък
Интерактивно обучение с ученици на тема „HIV/СПИН и сексуално предавани инфекции”, 28 февруари, 12.30 часа, ОУ „Н.Й.Вапцаров”- Казанлък
Интерактивно обучение с ученици на тема „HIV/СПИН и сексуално предавани инфекции”, 21 март, 13.30 часа, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- Чирпан
Интерактивно обучение с ученици на тема „Рисково сексуално поведение”, 28 март, 12.45 часа, ОУ „Г. Бенковски”- с. Манолово, общ. Павел баня
Дискусии с мултимедийни презентации със стажант-лекари от Медицински факултет на Тракийски университет – Стара Загора и студенти–практиканти в РЗИ – Стара Загора по проект „Студентски практики”, 5-19 февруари, 10.00 часа, Здравно-информационен образователен център при РЗИ – Стара Загора
Методични срещи с преподаватели, педагогически съветници и медицински специалисти с акцент върху рисковото сексуално поведение
Демонстрации на алкоочила в учебни заведения на област Стара Загора.

13 февруари
Кампания на Младежки общински съвет - Стара Загора под надслов “Моето здраве е мое право!”. Акцентът на кампанията e поставен върху любовта, сексуалното и репродуктивно здраве, толерантността, виното, информираността, традициите и диалога между хората: „ Любовта е по-силна от всичко – пази я” .
В потвърждения на идеята, че 14 февруари е повод с много и различни измерения, клубовете „Дебати” към ЦПЛР, ПГВМ „Ив. П. Павлов” и ПГАГС „Лубор Байер”, клуб „Млад журналист”, Младежки общински съвет и вокална студия „Траяна глас” към ЦПЛР – Стара Загора отправят покана да „Попеем и поговорим за любов”
19.30 часа, зала на Младежки дом – Стара Загора

14 февруари

 • Кампания на сдружение «Свят без граници» под мотото «Обичай страстно, люби безопасно!» с провеждане на здравно-образователни беседи на тема «Секс, наркотици, презервативи», разпространение на здравно-образователни материали и презервативи от младежи – лидери в общността
  10.00 – 18.00 часа, кв. «Лозенец», Стара Загора
 • Кампания „Любовта е по-силна от всичко - пази я!” на Младежки общински съвет – Стара Загора. Младежите ще предложат послания за любовта и виното, блиц-викторина, забавни игри с минувачите, приятна музика. В програмата са включени:

- информационна акция „Любовна лотария”: разпространение на специално изработени лотарийни билети с печалби: презервативи, прегръдки, валентинки, сърчица, стихотворения за любовта, балони;
- писане на послания за любовта и безопасния секс от преминаващите граждани и други;
- „Снимка в сърцето” - всички желаещи могат да си направят снимка в специално изработено сърце;
- „Остави своите стъпки на пътеката на любовта”- изработване на пътека от цветни тебеширени сърца, очертани по стъпките на различни двойки (майка/баща и дете; мъж и жена и т.);
- блиц-анкета сред публиката относно заблудите и митовете, свързани с HIV/СПИН;
- Флашмоб във формата на сърце с червени балони
12.00 – 13.30 часа, Стара Загора, централна градска част, пред Универсален магазин

 • Партньорска кампания «Любовта помни...Животът е безценен!» - студенти от Асоциация на студентите по медицина – клон Стара Загора с подкрепата на РЗИ – Стара Загора, доброволци от клуб „Зараза” към Сдружение „Самаряни” и СНЦ „Свят без граници”, доброволци от Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве – център Стара Загора, ще проведат кампания сред студентите от общежитията на Тракийски университет, където ще разпространяват информационни материали и ще мотивират към безплатни и анонимни изследвания в мобилния КАБКИС, позициониран в района на Медицински факултет – Стара Загора.
  14.30 – 16.30 часа, ,Стара Загора, района на Студентски общежития, ул. «Армейска” №16 и пред „Морфоблок”
 • Предоставяне на възможност за доброволно изследване и консултиране чрез изнесен КАБКИС 10

- 12.00 - 13.30 часа, Стара Загора, централна градска част, пред Универсален магазин
- 14.30 - 16.30 часа, Медицински факултет на Тракийски университет, Стара Загора, ул. «Армейска” №16 (пред „Морфоблок”)

Общоградско мероприятие за ученици на възраст между 14 - 17 години, организирано от МКБППМН – Казанлък и МОС – Казанлък – викторини; раздаване на любовни послания и презервативи
14 февруари, гр. Казанлък, на територията на шест училища на града

Общоградски фестивал „ Вино и любов” – с участие на ученици от ПГ по селско стопанство – Чирпан
14 февруари, гр. Чирпан

23 февруари
Междуучилищна викторина „Информирани днес=здрави занапред” с участието на доброволци от Младежки доброволчески клуб „Дарители на надежда” към Превантивно-инфромационен центърпо зависимости – Стара Загора, ученици от VІІІ-ІХ клас на пет старозагорски училища: ППМГ „Гео Милев”, ТГ „Княз Симеон Търновски”, ПГСАГ „Л. Байер”, ПГОХ „Райна Княгиня”, СУ „Васил Левски”
Инициатива на ПИЦ – Стара Загора и РЗИ – Стара Загора, с подкрепата на педагогическите съветници на съответните учебните заведения.
14.00 часа, актова зала на ПИЦ по зависимости, Стара Загора, ул. „Цар Иван Шишман” №96

Самостоятелни инициативи в учебните заведения на област Стара Загора за отбелязване 14 февруари 2018 г. в училищата на област Стара Загора, подкрепени от РЗИ – Стара Загора:

 • Изработване на „валентинки”, кутии за послания: СУ „Васил Левски” – Стара Загора”; 13 ОУ „П. Хилендарски”- Стара Загора; ПГ по електроника „Джон Атанасов” – Стара Загора; НПГ по ветеринарна медицина „Ив. П. Павлов” – Стара Загора; игра между класовете „Имаш поща” - 1 ОУ „Г Бакалов” - Стара Загора; ОУ „Кулата” - Казанлък; ПГ „Акад. Петко Стайнов” - Казанлък, ОУ „Мати Болгария”- Казанлък; Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий” - Казанлък; ОУ „Св. Климент Охридски” - гр. Крън; ПГ по лека промишленост и туризъм - Казанлък; ОУ „Д-р П. Берон” - с. Шейново, общ. Казанлък; ОУ „ Поп Минчо” - с. Коларово, общ. Раднево; СУ „Гео Милев” - Раднево; 1 ОУ „Св. Климент Охридски” - Раднево; 1 ОУ „Св. Климент Охридски” - Раднево; ОУ „Св. Кирил и Методий” - с. Сърнево, общ. Раднево; 2 ОУ „Св. Паисий Хилендарски” - Раднево; ПГ „Св. Иван Рилски” - Раднево; СУ „П. К. Яворов” - Чирпан; ПГ по селско стопанство - Чирпан; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- с. Черна гора, общ. Братя Даскалови; 1 ОУ „Св. П. Хилендарски” - Гълъбово; 2 ОУ „Христо Ботев”- Гълъбово; ПГСД „инж. Н. Ранчев”- Стара Загора, СУ „Христо Ботев”- Павел баня; ПГ по ресторантьорство и хотелиерство - Павел баня; СУ „ Христо Смирненски” - Гурково; ОУ „Христо Ботев” - Мъглиж.
 • Викторина на тема „Какво знаем за любовта и СПИН?” - ОУ „Поп Минчо” - с. Коларово, общ. Раднево, с участието на ученици – членове на секция в училището на клуб „Млад здравен експерт” към РЗИ – Стара Загора; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - с. Дъбово, общ. Мъглиж.
 • „Музикално междучасие „Приятелство” - ОУ „Св. Климент Охридски” – гр. Крън; ОУ „ Поп Минчо” – с. Коларово, общ. Раднево.
 • Инициатива „Ден на приятелството” в ОУ „ Мати Болгария” - Казанлък; изработване на «Дърво на приятелството» - ОУ „ Мати Болгария” - Казанлък; 2 ОУ „Христо Ботев” - Гълъбово.
 • Организиране на младежко парти и хепънинг - ПГ по лека промишленост и туризъм – Казанлък – инициатива на младежка секция на БЧК – Казанлък.
 • Информационен бюлетин и модул в централно фоайе на ПГ по лека промишленост и туризъм – Казанлък.
 • Радиопредаване: СУ „Христо Ботев” – Павел баня; СУ „ Христо Смирненски” – Гурково.
 • Провеждане на дебати и дискусии: СУ „Васил Левски” - Стара Загора”; 13 ОУ „П. Хилендарски”- Стара Загора; ОУ „Самара”- Стара Загора; общоучилищно тържество с акцент отговорно сексуално поведение – ПГ по транспорт – Казанлък; НГПИД „Акад. Дечко Узунов” - Казанлък; ОУ „П. Берон” - с. Овощник, общ. Казанлък; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - с. Кънчево, общ. Казанлък; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - с. Черна гора, общ. Братя Даскалови; 1 ОУ „Св. П. Хилендарски” - Гълъбово; СУ „Христо Ботев” - Павел баня; ПГ по ресторантьорство и хотелиерство - Павел баня; ОУ „Христо Ботев” - Мъглиж; ПГ по селско стопанство „Гео Милев” – Мъглиж.
 • Провеждане на беседи: ТГ „Княз Симеон Търновски” - Стара Загора; Спортно училище „Т. Каблешков” - Стара Загора; ПГСД „инж.Н. Ранчев” - Стара Загора; ОУ „Кирил Христов” - Стара Загора; ОУ „Христо Ботев” - с. Хрищени, общ. Стара Загора; ОУ „Кулата” - Казанлък; ОУ „Г. Кирков” - Казанлък; ОУ „Д-р П. Берон” - с. Шейново, общ. Казанлък; ОУ „ Чудомир” - Казанлък; ОУ „ Поп Минчо” - с. Коларово, общ. Раднево; 1 ОУ „Св. Климент Охридски” - Раднево; 2 ОУ „Св. Паисий Хилендарски” - Раднево; ПГ „Св. Иван Рилски” - Раднево; СУ „Христо Ботев” - с. Братя Даскалови, общ. Братя Даскалови; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - с. Черна гора, общ. Братя Даскалови; ОУ „Св. П. Хилендарски” - с. Търничени, общ. Павел баня; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - с. Паничерево, общ. Гурково; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - с. Дъбово, общ. Мъглиж; ОУ „Христо Смирненски” - с. Тулово, общ. Мъглиж; НУ „Васил Левски” - с. Едрево, общ. Николаево; ПГ „Акад. Петко Стайнов” – Казанлък.
 • Тематичен час на класа в СУ „Васил Левски”- Стара Загора”; Спортно училище „Т. Каблешков”- Стара Загора; ПГСАГ „Л. Байер” - Стара Загора; ПГ по механотехника и транспорт „ Н.Й. Вапцаров” - Стара Загора; Вечерно училище „З. Стоянов” - Стара Загора; ПГ по електроника „Джон Атанасов” - Стара Загора; ПГ „Иван Хаджиенов” - Казанлък; ОУ „Кулата”- Казанлък; ОУ „Мати Болгария” - Казанлък; Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий”- Казанлък; ОУ „Св. Климент Охридски” - гр. Крън; ОУ „П. Берон”- с. Овощник, общ. Казанлък; ПГ по лека промишленост и туризъм - Казанлък; ОУ „ Чудомир” - Казанлък; 1 ОУ „ Св. П. Хилендарски” - Гълъбово; СУ „ Христо Смирненски”- Гурково; ПГ по селско стопанство „Гео Милев”- Мъглиж; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- с. Дъбово, общ. Мъглиж; ОУ „Христо Смирненски”- с. Тулово, общ. Мъглиж.
 • Изготвяне на постери, табла, информационни табла, колажи и представянето им на изложби: ТГ „Княз Симеон Търновски”- Стара Загора; СУ „Васил Левски” - Стара Загора”; 13 ОУ „П. Хилендарски”- Стара Загора; ОУ „Кирил Христов”- Стара Загора; ОУ „Христо Ботев”- с. Бр. Кунчеви, общ. Стара Загора; 1 ОУ „Г Бакалов”- Стара Загора; ОУ „Христо Ботев”- с. Хрищени, общ. Стара Загора; ППМГ „Н. Обрешков” - Казанлък; ОУ „Кулата”- Казанлък; ОУ „Мати Болгария”- Казанлък – с обявяване на конкурс за рисунка; Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий”- Казанлък; ОУ „Д-р П. Берон”- с. Шейново, общ. Казанлък; ОУ „ Поп Минчо” - с. Коларово, общ. Раднево; СУ „Гео Милев” - Раднево; ПГ по селско стопанство - Чирпан; СУ „Христо Ботев”- с. Братя Даскалови, общ. Братя Даскалови; 2 ОУ „Христо Ботев”- Гълъбово; СУ „Христо Ботев”- Павел баня; ПГ по ресторантьорство и хотелиерство - Павел баня; ОУ „Св. П. Хилендарски”- с. Търничени, общ. Павел баня; СУ „ Христо Смирненски” - Гурково; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- с. Паничерево, общ. Гурково; ОУ „Христо Ботев”- Мъглиж; ПГ по селско стопанство „Гео Милев”- Мъглиж; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - с. Дъбово, общ. Мъглиж; ОУ „Христо Смирненски” - с.Тулово, общ.Мъглиж; ПГ по електроника „Джон Атанасов”- Стара Загора; ПГ по механотехника и транспорт „ Н.Й. Вапцаров”- Стара Загора.
 • Конкурс за електронна картичка: СУ „Васил Левски”- Стара Загора”; 13 ОУ „П. Хилендарски”- Стара Загора.
 • Видеопокази и презентации: ПГСАГ „Л. Байер” - Стара Загора; ПГ „Акад. Петко Стайнов”- Казанлък, НГПИД „Акад. Дечко Узунов”- Казанлък; СУ „Екзарх Антим І”- Казанлък; ПГ по лека промишленост и туризъм - Казанлък; СУ „Христо Ботев”- с. Братя Даскалови, общ. Братя Даскалови; 1 ОУ „Св. П. Хилендарски”- Гълъбово; ОУ „Св. П. Хилендарски”- с. Търничени, общ. Павел баня; ПГ по селско стопанство „Гео Милев”- Мъглиж; ППМГ „ Н. Обрешков”- Казанлък; ПГ „Иван Хаджиенов” - Казанлък.
 • Занимателни тематични игри: ОУ „Г. Райчев”- Стара Загора; ОУ „Самара”- Стара Загора. 
 • Провеждане на анкета: СУ „Екзарх Антим І” - Казанлък; ОУ „ Св. Кирил и Методий” - с. Сърнево, общ. Раднево; ПГ по селско стопанство – Чирпан  

Разпространение на здравно-образователни материали и презервативи. 

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.