Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

До Ръководителите на всички Заведения за болнична и извънболнична помощ, ЦСМП И ФСМП

През 70-80-те години на 20-ти век маларията е ликвидирана в почти всички страни на Европейския регион. Епидемиологичен и клиничен риск създава нарастващия внос на случаи на малария в Европа от ендемични страни. 

 Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.