Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Започва извършването на безплатни профилактични прегледи за онкологични заболявания

От 26.11.2018 г. РЗИ – Стара Загора стартира извършването на безплатни скринингови прегледи по Националната програма за превенция на хронични незаразни болести 2014 – 2020 г.

В периода до 7.12.2018 г., в лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ в област Стара Загора, ще се провеждат профилактични прегледи за три вида онкологични заболявания: рак на маточната шийка, рак на млечната жлеза и рак на дебелото черво – по 650 броя изследвания.

Специалистите от лечебните заведения ще извършват подбор на пациентите по определени критерии. В скрининга за рак на млечната жлеза и рак на дебелото черво ще се включват лица с фамилна обремененост, поради повишен риск от горепосочените онкологични заболявания. В скрининга за рак на маточната шийка ще се включват лица във възрастова група от 40 до 50 г. и /или тези, които са преминали профилактичен преглед за рак на гърдата и рак на дебелото черво. При необходимост могат да бъдат включвани и други лица. В прегледите могат да се включат както здравноосигурени, така и здравнонеосигурени лица.

Провеждането на скрининг за онкологични заболявания е в изпълнение на заповед на Министъра на здравеопазването и ще бъде осъществено в областите Стара Загора и Русе. По данни от Националния раков регистър за 2015 г., с най-висока заболяемост от онкологични заболявания на 100 000 население са именно тези области.

Регистрираните заболявания от злокачествени новообразувания на 100 000 души население в област Стара Загора през 2017 г., съпоставени с тези за страната, се представят така:

 • за рак на дебелото черво – 309,5/100 000 при 272,3/100 000 общо за страната;
 • за рак на млечната жлеза – 1474,8/100 000 при 1457,5/100 000 за страната;
 • за рак на шийката на матката – 421/100 000 при 431,1/100 000 за страната.

Провеждането на скрининга на онкологични заболявания цели осигуряването на устойчивост на проекта „Спри и се прегледай“, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г.” и ще се провежда по разработените по проекта ръководства за добра практика при скрининг за рак на маточната шийка, рак на гърдата и рак на дебелото и правото черво.

Ще бъде предоставяна здравно-образователна информация на населението, за да се повиши обществената информираност по отношение на ползите от провеждането на профилактични прегледи за онкологични заболявания.

График на безплатните скринингови изследвания за онкологични заболявания за:

 • рарак на маточната шийка
 • рарак на млечната жлеза
 • зарак на дебелото черво

І. Скрининг за рак на маточната шийка

Община Стара Загора

 1. „Комплексен онкологичен център – Стара Загора” ЕООД

Стара Загора, ул. „Д-р Тодор Стоянович” № 15

Записвания – 042 614 196

Акушерогинекологичен кабинет: понеделник, вторник, сряда и петък – от 11:00 до 13:00 часа

 1. Медицински център „НиаМед” ЕООД

Стара Загора, ул. ”Стефан Стамболов” № 29

Записвания – 042 611 611

Акушерогинекологичен кабинет: от понеделник до петък – от 09:00 до 11:00, събота и неделя – от 8:30 до 10:30 часа

 1. Медицински център „Проф. д-р Стоян Киркович”

Стара Загора, ул. ”Д-р Тодор Стоянович” № 15

Записвания: Енева - 042 698 350

от 26 ноември до 1 декември 2018 г. – АГ кабинет № 36 ет. 2

АГ- кабинет - понеделник 15:00 - 17:00, сряда 16:00 - 18:00, четвъртък 15:00 - 17:00 часа

от 3 декември ще се уточни допълнително

 1. ”Диагностично-консултативен център I – Стара Загора” ЕООД

Стара Загора, бул. ”Руски” № 62

Записвания от 7:30 до 16:00 часа – тел. 042 625 391

от понеделник до петък от 10:00-16:00 часа в кабинет № 8, кабинет № 7, кабинет № 13

 1. Медицински център „Трета поликлиника” ЕООД

Стара Загора, бул. ”Св. Патриарх Евтимий” № 84

Записвания – 042 988 999

Община Казанлък

МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД – Казанлък

Казанлък, ул. ”Старозагорска” № 16, Диагностично-консултативен блок

Записвания - 0431 683 18 – м.с. Кънева

от 26 ноември до 30 ноември и от 3 до 7 декември – Акушерогинекологични прегледи – кабинет № 7 на първи етаж (за рак на маточната шийка) - от 11:00 до 13:00 часа

Община Раднево

„Медицински център – I – Раднево” ЕООД – Раднево

Раднево, ул. ”Георги Димитров” № 38

Записвания: Деница Костова – 0417 830 90

АГ кабинет - понеделник, вторник, сряда и петък от 8:30 до 13:00 часа

Община Чирпан

"ИПСМП-д-р Неделчо Тотев 2018" ЕООД – Чирпан

Чирпан, ул. "Неделчо Николов” № 4

Записвания: 0887 567 805

АГ кабинет - от понеделник до петък от 17:00 до 19:00 часа

Община Гълъбово

„Медицински център – І –Гълъбово” – Гълъбово

Гълъбово, ул. „Алеко Константинов” № 10

Записвания: 0418 622 57, 0885 426 592

Прегледи: от 8:30 до 13:30 часа.

ІІ. Скрининг за рак на млечната жлеза

Община Стара Загора

 1. „Комплексен онкологичен център – Стара Загора” ЕООД

Стара Загора, ул. „Д-р Тодор Стоянович” № 15

Записвания - 042 614 196

Хирургичен кабинет: от понеделник до петък – 11:30 – 13:30 часа

 1. Медицински център „Трета поликлиника” ЕООД

Стара Загора,бул. ”Св. Патриарх Евтимий” № 84

Записвания – 042 988 999, 042 988 956 - мамография

 1. Медицински център „Проф. д-р Стоян Киркович” - Стара Загора

Стара Загора, ул. ”Д-р Тодор Стоянович” № 15

Записвания: - м.с. Енева -042 698 350

от 26 ноември до 1 декември всеки ден от 13:30 до 16:00 часа

Хирургичен кабинет № 18

от 3 декември ще се уточни допълнително

 1. „Ахилес -2000 – МДЛ” ООД

Стара Загора, бул. ”Руски” № 56, кабинет № 1

Записвания от 8:30 до 18:30 часа – тел. 042 645 420 и 042 647 484

мамографски кабинет 1

четвъртък и петък - от 14:00 до 18:00 часа

събота и неделя - от 9:00 до 16:00 часа

Община Раднево

„Медицински център – I – Раднево” ЕООД – Раднево

Раднево, ул. ”Георги Димитров” № 38

Записвания: Деница Костова – 0417 830 90

Образна диагностика - понеделник, вторник,сряда и петък от 8:30 до 13:00 часа

ІІІ. Скрининг на рак на дебелото черво

Община Стара Загора

 1. Медицински център „Трета поликлиника” ЕООД

Стара Загора, бул. ”Св. Патриарх Евтимий” № 84

Записвания – 042 988 999

 1. Медицински център „Проф. д-р Стоян Киркович”

Стара Загора,  ул. ”Д-р Тодор Стоянович” № 15

Записвания: - м.с. Енева - 042 698 350

от 26 ноември до 1 декември

Хирургичен кабинет № 18

всеки ден от 13:30 до 16:00 часа

от 3 декември ще се уточни допълнително

 1. ”Диагностично-консултативен център I – Стара Загора” ЕООД

Стара Загора, бул. ”Руски” № 62

График за профилактичните прегледи за рак на дебелото черво в селата на община Стара Загора:

28 ноември – с. Борово, с. Воденичарово и с. Козаревец

29 ноември – с. Ловец, с. Михайлово и с. Самуилово

30 ноември – с. Еленино, с. Християново и с. Калояновец

3 декември – с. Лозен и с. Пъстрово

4 декември  – с. Елхово и с. Сладък Кладенец

5 декември – с. Хан Аспарухово

6 декември – с. Горно Ботево и с. Дълбоки

7 декември – с. Оряховица и с. Братя Кунчеви

Община Казанлък

МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД

Казанлък, ул. ”Старозагорска” № 16

Диагностично-консултативен блок

Записвания на тел. 0431 683 18 – м.с. Кънева

от 26 до 30 ноември и от 3 до 7 декември – гастроентерологични прегледи – кабинет № 3 на първи етаж (за рак на дебелото черво) - от 11:00 до 13:00 часа

Община Гълъбово

„Медицински център – І –Гълъбово”

Гълъбово, ул. „Алеко Константинов” № 10

Записвания: 0418 622 57, 0885 426 592

Прегледи: от 8:30 до 13:30 часа

Допълнителна информация можете да получите на сайт на Регионална здравна инспекция - Стара Загора www.rzi-starazagora.org, или на тел: 0882 553 568 – д-р Саша Чакърова, регионален координатор по проект „Спри и се прегледай”.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.