Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

На вниманието на лекари – специализанти

Обявена е трета процедура за подбор на специализанти, чието обучение да бъде финансирано по Проект BG05M9OP001-1.015-001 “Специализация в здравеопазването” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Ще бъдат подкрепени следните групи лекари – специализанти и лекари по дентална медицина – специализанти:
1. Такива, които имат сключен договор за обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването на място, финансирано от друг източник, по реда на отменената Наредба №34 /2006 г., по специалност различна от: АИЛ, обща и клинична патология, педиатрия, спешна медицина, инфекциозни болести и неонатология (за които МЗ заплаща стойността на теоретичното и практическото обучение).
2. Специализанти, които се обучават за придобиване на специалност по реда на Наредба №1/2015 г.
Кандидатстването се извършва онлайн, чрез регистрация и подаване на заявление за кандидатстване за финансиране на обучението в електронния сайт: www.specializanti-mh.info.

Процедурата е отворена, а срокът за кандидатстване е до 30.09.2020 г.

С одобрените кандидати ще бъде сключен 5 странен договор за финансиране между МЗ, висше училище по медицина, лечебно (здравно) заведение – база за специализация, ръководител на лекаря – специализант и лекаря – специализант.

За контакти и допълнителна информация:
Антоанета Димова – ръководител на проекта, тел.02/9301271
Павлина Христова, тел. 02/9301206
Ел. поща на проекта: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.