Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Световен ден без тютюнопушене

По традиция всяка година по инициатива на Световната здравна организация на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюнопушене.
За 2019 година темата на Световния ден без тютюнопушене, определена от Световната здравна организация е «Тютюн и здраве на белите дробове».

Целта на кампанията е да се фокусира вниманието върху взаимодействията между употребата на тютюневи изделия и белодробните заболявания. Информационните кампании са насочени към широк кръг хора и мероприятията включат участието на различни възрастови и целеви групи.
По повод 31 май - Световен ден без тютюнопушене Регионална здравна инспекция Стара Загора е планирала следните инициативи:

  • Изнесен консултативен кабинет за отказ от тютюнопушене – ПГМТТ „Н.Й.Вапцаров”, СУ „Хр.Смирненски”, ПГСС „Гео Милев” гр. Мъглиж, ПГОХ „Р. Княгиня”, ПГ „Ив. Хаджиенов” гр.Казанлък, Педагогически факултет на Тракийски университет.
  • Здравно – образователни дейности и демонстрации на вредата от тютюнопушене чрез пушещата кукла Сю – ОУ „Мати Болгария” гр. Казанлък, ПГМТТ „Н. Й. Вапцаров”, СУ „Хр. Смирненски”, СУ „Т. Каблешков”, ОУ „Г. Райчев”, ПГЕ „Дж. Атанасов”, Педагогически факултет на Тракийски университет, СУ „Яворов” гр. Чирпан.
  • Разпространение на здравно – информационни материали в училища и библиотеки.

С методичната подкрепа на РЗИ в училищата на Област Стара Загора са планирани различни дейности:

Община Стара Загора
- Дебати, дискусии, беседи, информационни кампании
- Изработване и представяне на презентации
- Изработване на табла, колажи и макети
- Видеопрожекции на предоставени от РЗИ и интернет филми
- Интернет послания
- Разработване и разпространение на различни здравно - образователни материали
- Промотиране на алтернативно на тютюнопушенето поведение – физическа активност, художествени и музикални дейности, четене на приказки и гатанки, подреждане на пъзели
- Изготвяне на правила за здравословно поведение
- Общоучилищни изложби
- Спорт срещу тютюнопушене
- Демонстрации на вредата от тютюнопушене чрез пушещата кукла Сю
- Участие в градско състезание КУИЗ
- Участие в градска инициатива „Шеметна надпревара”
- Цялостен училищен подход

Община Казанлък
- Изработване на презентации и информационни табла
- Беседи и дискусии
- Видеопрожекции на предоставени от РЗИ и интернет филми
- Конкурси за стихотворение, рисунки, подреждане на изложби
- Демонстрации на вредата от тютюнопушене чрез пушещата кукла Сю
- Провеждане на тестове и викторини

Община Чирпан
- Видео прожекции, беседи, дебати
- Изработване на картички, табла, рисунки и на асфалт, викторина
- Демонстрации на вредата от тютюнопушене чрез пушещата кукла Сю
- Изработване на презентации

Община Гълъбово
- Беседи и дискусии
- Конкурс за рисунка
- Оформление на информационен кът и билборд
- Разработване и разпространение на различни здравно - образователни материали и презентации

Община Павел баня
- Изработване на плакати, табла, рисунки и презентации
- Видео прожекции
- Изложби и табла
- Дискусии и беседи
- Здравни беседи

Община Раднево
- Изработване на табла и презентации
- Видео прожекции
- Беседи и дебати
- Спортен празник

Община Гурково
- Рисунки и изложба „Не на цигарите”
- Беседи, дискусии, изготвяне на табла и презентация
- Разпространение на здравно – образователни материали

Община Мъглиж
- Изработване на табла и презентации
- Видео прожекции и беседи с медицинското лице
- Изработване на рисунки и подреждане на изложби

Община Братя Даскалови
- Изработване на табла, колажи и презентации
- Дискусия, беседа, видео прожекции
- Изложба от ученически рисунки

Община Николаево
- Спортен празник – турнири по футбол, волейбол
- Изработване на рисунки върху асфалт
- Оформление на табла
- Беседи и викторини
- Видеопрожекции
- Разпространение на листовки

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.