Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Съобщение

Уважаеми дами и господа,

Регионална здравна инспекция - Стара Загора уведомява, че с Постановление № 139 / 06.06.2019 г. на Министерски съвет беше прието изменение на Наредбата за медицинската експертиза.

Съгласно § 3 от наредбата лицата, освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК в периода от 03.08.2018 г. до 11.06.2019 г., могат да подадат заявление-декларация за преосвидетелстване в срок до един месец от влизането в сила на наредбата.
Срокът за подаване изтича на 11 юли 2019 г.

Подаването на заявление-декларация се извършва в РКМЕ, към РЗИ Стара Загора.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.