Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

График за работа на мобилни кабинети ехограф и клинична лаборатория за периода от 12.09.2019 г.  до 17.09.2019 г.

по Националния план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г., приоритет „Здравеопазване“, приета с Решение № 355 на Министерския съвет от 2016г.

ДАТА

ЧАС

НАСЕЛЕНО МЯСТО

12.09.2019 г.

от 08:00ч. до 10:00ч.

с. Кънчево,
община Казанлък

12.09.2019 г.

от 15:30ч. до 19:30ч.

с. Оризово,
община Бр. Даскалови

13.09.2019 г.

от 08:00ч. до 10:00ч.

с. Кънчево,
община Казанлък

13.09.2019 г.

от 15:30ч. до 19:30ч.

с. Оризово,
община Бр. Даскалови

14.09.2019 г.

от 13:00ч.

с. Черна гора,
община Бр. Даскалови

15.09.2019 г.

от 13:00ч.

с. Хан Аспарухово,
община Стара Загора

16.09.2019 г.

от 15:30ч.

с. Кънчево,
община Казанлък

17.09.2019 г.

от 16:00ч.

с. Калитиново,
община Стара Загора

 

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.