Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Обява

Регионална здравна инспекция - Стара Загора организира провеждането на курс за придобиване на правоспособност за изпълнители на дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации

 Виж пълния текст....

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.