Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

РЗИ - Стара Загора събира оферти за Сключване на застраховки „Гражданска отговорност”

Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на ценови оферти за „Сключване на застраховки „Гражданска отговорност” на автомобилите на РЗИ-Стара Загора"
Офертите следва да бъдат подадени/изпратени в срок до 16:30 ч. на 11.12.2019г. на адрес: гр.Стара Загора, ул.„Стефан Караджа" № 10, Звено за административно обслужване (деловодство), стая 115.

Виж пълния текст ...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.