Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на ценови оферти за "Осигуряване на комплексно обслужване на служителите на РЗИ - Стара Загора от Служба по трудова медицина"

Регионална здравна инспекция - Стара Загора отправя към всички заинтересовани лица покана за предоставяне на ценови оферти за „Осигуряване на комплексно обслужване на служителите на РЗИ - Стара Загора от Служба по трудова медицина."

Офертите следва да бъдат подадени/получени в запечатан и непрозрачен плик в срок до 13:30 ч. на 31.12.2019г. на адрес: гр.Стара Загора, ул.„Стефан Караджа" № 10, Звено за административно обслужване (деловодство), ет. 1, стая 115.

Виж пълния текст ...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.