Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

На вниманието на всички лечебни заведения за извънболнична помощ в област Стара Загора!

Стартира отчетната кампания на годишните медико-статистически отчети за 2019 г.

С цел съкращаване времето за попълване и обработка на отчетите, Ви предоставяме електронен формуляр за отчитане дейността на представляваното от Вас лечебно заведение за 2019 г. Електронните формуляри са разработени в Microsoft Excel и са идентични с отчетните формуляри, утвърдени от Министерство на здравеопазването и Националния статистически институт. В част от клетките са заложени формули и се попълват автоматично. В други клетки са заложени формули за математически и логически контрол на въведените от Вас данни, като в случай на грешка се генерира съобщение.
След приключване на работа съхранете файла с десетцифрения регистрационен номер на лечебното заведение и го изпратете само по електронен път - на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
РЗИ - Стара Загора няма да приема електронни варианти на отчети с различно от предоставения Ви макет съдържание. Отчети без попълнени всички необходими приложения няма да бъдат приемани и няма да получат входящ номер.
При обективна невъзможност за попълване на електронните макети, можете да получите в РЗИ Стара Загора отчетните бланки на хартиен носител.

Краен срок за предоставяне на отчетите (по електронен път или на хартиен носител) - 28.02.2020 г.

Отчет за лечебни заведения за първична медицинска помощ – индивидуални и групови практики – можете да изтеглите тук
Отчет за лечебни заведения за специализирана медицинска помощ – индивидуални и групови практики – можете да изтеглите тук
Отчет за лечебни заведения за първична/специализирана дентална помощ – индивидуални и групови практики – можете да изтеглите тук
Отчет за лечебни заведения за специализирана медицинска помощ - МЦ, ДКЦ, - можете да изтеглите тук
Отчет за лечебни заведения за специализирана медицинска помощ - медико-дентален център - можете да изтеглите тук
Отчет за лечебни заведения за специализирана медицинска помощ - ДЦ - можете да изтеглите тук
Отчет за лечебни заведения за специализирана медицинска помощ - СМДЛ - можете да изтеглите тук
Отчет за лечебни заведения за специализирана медицинска помощ - СМТЛ - можете да изтеглите тук

Обръщаме Ви внимание, че съгласно чл. 52, ал. 1 от Закона за статистиката „Ако задълженият по този закон не предостави в срок или откаже да предостави данни на Националния статистически институт и органите на статистиката, или предостави неверни данни, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 1000 до 3000 лв. За нарушенията по ал. 1 на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 2000 до 6000 лв.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.