Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Съобщение

Считано от 10.01.2020г. „Лабораторен изпитвателен комплекс" към РЗИ - Стара Загора прекратява изпитването на проби храни, поискани от физически/юридически лица.

До 30.04.2020г. временно се преустановява изпитването на водни проби и отривки от външна среда за определяне на хигиенния статус, поискани от физически/юридически лица.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.