Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

На вниманието на всички граждани

С оглед динамичната обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19 и препоръките на Националния оперативен щаб, Регионална здравна инспекция – Стара Загора призовава потребителите на административни услуги да се въздържат от лично посещение в институцията, освен при неотложност.

За целта клиентите ни може да се възползват от възможността за заявяването им по електронен път, когато това е приложимо, както и да се ползват услугите на лицензиран пощенски оператор.

При невъзможност за заявяване на административни услуги по електронен път, гражданите трябва да знаят, че Центърът за административно обслужване работи и са предприети всички мерки за дезинфекция.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.