Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

На вниманието на всички лечебни заведения!

Във връзка с писмо на НЦОЗА за въвеждане от СЗО на код за отчитане на новия коронавирус в МКБ 10, Ви информираме за следните промени в съществуващия код U07.1 и въвеждането на нов код U07.2, които да се имат предвид при издаване на болнични листове на заболели лица или лица под карантина:

U07.1 COVID-19, идентифициран вирус
Използвайте този код, когато COVID-19 е потвърден чрез лабораторно изследване, независимо от тежестта на клиничните признаци или симптоми. При необходимост от идентифициране на пневмония или други прояви използвайте допълнителен код.
      Не включва: коронавирусна инфекция, неуточнена локализация (В34.2)
      Коронавирус като причина за болести, класифицирани другаде (В97.2)
      Тежък остър респираторен сидндром (SARS), неуточнен (U04.9)

U07.2 COVID-19, неидентифициран вирус
Използвайте този код, когато COVID-19 е диагностициран клинично или епидемиологично, но лабораторните изследвания са неубедителни или не са налични. При необходимост от идентифициране на пневмония или други прояви използвайте допълнителен код.
      Не включва: коронавирусна инфекция, неуточнена локализация (В34.2)

COVID-19:
• Потвърден чрез лабораторно изследване (U07.1)
• Специално скринингово изследване за откриване на други вирусни болести (Z11.5)
• Наблюдение при съмнение за други болести или състояния (Z03.8)

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.