Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

10 май – 2020 г. Световен ден на физическата активност

Обездвижването е сред основните рискови фактори, водещи до хронични заболявания и смърт, по данни на Световната здравна организация. Физическата активност е сред най-важните фактори за пълноценно здраве и предпазва хората от редица заболявания.

Виж пълния текст ...

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.