Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Заповед на директора на РЗИ - Стара Загора, с която се въвеждат допълни мерки за борба срещу COVID-19

Директорът на Регионална здравна инспекция - Стара Загора издаде заповед, с която се въвеждат доълнителни мерки на територията на област Стара Загора. До 30 октомври кметове на общини и ръководителите на съответните лечебни заведения трябва да разкрият кабинети за пробонабиране на материал за PCR изследване за COVID-19.

Можете да се запознаете с пълния текст на заповедта в прикачения файл.

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.