Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Партньорска инициатива

Партньорска инициатива между РЗИ - Стара Загора и РБ „З.Княжески”

В изпълнение на партньорска инициатива между РЗИ - Стара Загора и РБ „З.Княжески” на 14.05.2021 година от 10 часа в НЧ „Гео Милев – 1926 година” с.Ягода ще се проведе първата от поредица съвместни инициативи, посветени на здравето.

На читалищните деятели от община Мъглиж ще бъде предоставена методика при подготовка и организиране на събития в областта на профилактика на болестите и промоция на здраве с акцент върху ограничаване въздействието на рискови фактори като тютюнопушене, употреба на алкохол, нездравословно хранене и ниска физическа активност.

РЗИ - Стара Загора ще онагледи събитието с възможност за измерване на въглероден монооксид в издишан въздух с мобилен апарат и консултиране желанието за отказ от тютюнопушене на място, демонстрация на алкоочила и измерване на телесно тегло с импедансен апарат.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.