Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

1 декември 2021 г. - Световен ден за борба със СПИН

Темата на Световния ден за борба със СПИН за 2021 на Световната здравна организация е „Прекратяване на неравенствата. Край на СПИН”.

СЗО и нейните партньори подчертават нарастващите неравенства в достъпа до основни услуги за ХИВ. ХИВ остава основен проблем за общественото здраве, който засяга милиони хора по света.

Разделението, неравенството и незачитането на човешките права са сред неуспехите, които позволиха на ХИВ да се превърне и остане глобална здравна криза. Сега COVID-19 изостря неравенствата и смущенията в услугите, което прави живота на много хора, живеещи с ХИВ, по-предизвикателен.

Световният ден за борба със СПИН на 1 декември събира хора от цял свят, за да повиши осведомеността относно ХИВ/СПИН и да демонстрира международна солидарност пред лицето на пандемията. Той се превърна в един от най-широко признатите международни дни на здравето и ключова възможност за повишаване на осведомеността, отбелязване на паметта на починалите и честване на победи като увеличен достъп до услуги за лечение и профилактика.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.