Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

На вниманието на всички лечебни заведения за извънболнична помощ!

Стартира отчетната кампания на годишните медико-статистически отчети за 2021 г.

Електронни макети на отчети, приложения към тях и указания за начина на попълване:
Отчет, приложения и указания ИППМП – можете да изтеглите тук:
Отчет, приложения и указания ГППМП – можете да изтеглите тук:
Отчет, приложения и указания ИППДП – можете да изтеглите тук:
Отчет, приложения и указания ГППДП – можете да изтеглите тук:
Отчет, приложения и указания ИПСМП – можете да изтеглите тук:
Отчет, приложения и указания ГПСМП – можете да изтеглите тук:
Отчет, приложения и указания ИПСДП – можете да изтеглите тук:
Отчет, приложения и указания ГПСДП – можете да изтеглите тук:
Отчет, приложения и указания ДКЦ – можете да изтеглите тук:
Отчет, приложения и указания МЦ – можете да изтеглите тук:
Отчет, приложения и указания МДЦ – можете да изтеглите тук:
Отчет, приложения и указания ДЦ – можете да изтеглите тук:
Отчет, приложения и указания СМДЛ – можете да изтеглите тук:
Отчет, приложения и указания СМТЛ – можете да изтеглите тук:

Отчетите и приложенията към тях следва да се попълнят и изпратят в РЗИ - Стара Загора във формат Microsoft Excel само по електронен път - на електронна поща, както следва:
За ИППМП, ГППМП, ИППДП, ГППДП, ИПСДП, ГПСДП: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. – за получаване на входящ номер и на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
При въпроси и необходимост от допълнителни разяснения – тел. 0878108027 - г-жа Кънева, специалист, отдел КМДЗИ
За ИПСМП, ГПСМП: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. – за получаване на входящ номер и на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
При въпроси и необходимост от допълнителни разяснения – тел. 0888490557 - г-жа Димитрова, гл.специалист, отдел КМДЗИ
За ДКЦ, МЦ, МДЦ, ДЦ, СМДЛ, СМТЛ: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. – за получаване на входящ номер и на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
При въпроси и необходимост от допълнителни разяснения – тел. 0889521482 - г-жа Христова, гл. специалист, отдел КМДЗИ

Моля, лицата изготвящи отчетите внимателно да се запознаят с указанията за попълване.
РЗИ - Стара Загора няма да приема електронни варианти на отчети с различно от предоставените Ви макети съдържание или в друг, различен формат на файловете. Отчети без попълнени всички необходими приложения няма да бъдат приемани и няма да получат входящ номер.
При обективна невъзможност за попълване на електронните макети, моля, да се явите в РЗИ - Стара Загора за получаване на отчетните бланки на хартиен носител.

Краен срок за предоставяне на отчетите (по електронен път или на хартиен носител) - 25.02.2022 г.

Напомняме Ви, че изготвянето и предаването на годишните медико-статистически отчети е задължение на лечебните заведения по чл. 6, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и чл. 27, ал.3 от Закона за здравето.

На лечебните заведения, които не представят годишен медико-статистически отчет ще бъдат налагани санкции по реда на чл. 52, ал. 1 от Закона за статистиката - глоба в размер от 100 до 1000 лв. за физически лица и имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв. за юридическите лица и едноличните търговци.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.