Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Съобщение

Информация от ЛЗБП във връзка с чл.17, ал.2 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. на Министерство на образованието за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

1. УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД - гр.Стара Загора
- Лекари-специализанти:
По чл. 11 от Наредба 1/2015 г:

• Инфекциозни болести - 1 длъжност;
• Клинична хематология - 1 длъжност;
• Психиатрия - 2 длъжности;
• Спешна медицина - 2 длъжности;
• Хирургия - 1 длъжност;
• Гръдна хирургия - 1 длъжност;
• Урология - 1 длъжност;
• УНГ - 1 длъжност;
• Клинична имунология - 3 длъжности;
• Патоанатомия - 1 длъжност;
• Физиотерапия и рехабилитация - 1 длъжност;
• Образна диагностика - 1 длъжност.
• Анестезиология и интензивни грижи /за медицински сестри и акушерки/ - 3 длъжности.
По чл. 13 от Наредба 1/2015 г.
• Медицинска онкология - 4 длъжности;
• Лъчелечение - 4 длъжности;
• Детска ревматология - 1 длъжност.

2. МБАЛ "Тракия" ЕООД -  гр.Стара Загора
- Лекари-специализанти:
• Анестезиология и интензивно лечение - 3 свободни места;
• Ортопедия и травматология - 2 свободни места;
• Нервни болести - 1 свободно място;
• Ендокринология - 1 свободно място;
• Гастроентерология - 1 свободно място;
• Акушерство и гинекология - 1 свободно място;
• Хирургия - 2 свободни места;
• Съдова хирургия - 1 свободно място.

3. "ЦПЗ - Стара Загора” ЕООД - гр.Стара Загора
- Лекари-специализанти:
• психиатрия – 3 длъжности
- Немедицински длъжности - Специализант:
• клинична психология – 1 длъжност

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.