Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Пазарно проучване

Регионална здравна инспекция - Стара Загора отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на ценови оферти за участие в Пазарно проучване с предмет: „Доставка на бързи антигенни тестове за провеждане на изследване за SARS-CoV-2".
Офертите за участие и мострите към тях се подават ЦАО в запечатана непрозрачна опаковка в срок до 12:00 ч. на 28.01.2022г. на адрес: гр.Стара Загора, ул.„Стефан Караджа" № 10, Център за административно обслужване, ет. 1.

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.