Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

На вниманието на лечебните заведения

На вниманието на лечебните заведения и лекари, специалисти по здравни грижи и немедицински специалисти, работещи в системата на здравеопазването, желаещи да кандидатстват за специализация на място, финансирано от държавата.

Заповед № РД-19-1/14.01.2022г. на министъра на здравеопазването за определяне броя на местата за специализанти, финансирани от държавата за 2022 г. можете да изтеглите Тук
Приложения към заповедта можете да изтеглите Тук
Указанията на МЗ можете да изтеглите Тук

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.