Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Отмяна на заповед на Директора на РЗИ - Стара Загора

Считано от 11.08.2022г. се отменя заповед № РД-01-212/21.07.2022 г. на Директора на РЗИ - Стара Загора, отнасяща се до въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Стара Загора за срок от 22.07.2022г. до 22.08.2022г.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.