Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Контрол на тютюнопушенето на територията на област Стара Загора

РЗИ – Стара Загора продължава да осъществява засилен контрол по спазване на забраната за тютюнопушене в закрити обществени места и помещения с обособени работни места, регламентирана в чл. 56 от Закона за здравето.

За периода октомври – декември 2022 г. са извършени 1474 броя проверки. Те са разпределени както следва:
• Обекти за хранене и развлечения – 6 броя;
• Детски и учебни заведения – 250 броя;
• Лечебни и здравни заведения – 444 броя;
• Други закрити обществени места – 774 броя. В тази група се включват компютърни и игрални зали, хотели, козметични и фризьорски салони, фитнес центрове и зали, местата за предоставяне на социални услуги за деца, площадките за игра, места, където са организирани мероприятия за деца и ученици, спортните обекти по време на спортни и културни прояви.

За изминалата 2022 година общият брой проверки е 5 352.

Контролът по спазване на член 56 от Закона за здравето е целогодишен. Той обхваща също така и предоставяне на информация за забранителния режим, налаганите глоби както за физически, така и за юридически лица.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.