Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Обучения на медицински специалисти от здравните кабинети към детски градини, детски ясли и училища в област Стара Загора

РЗИ - Стара Загора организира поредица обучения на медицински специалисти от здравните кабинети към детски градини, детските ясли и училищата в област Стара Загора. Те са насочени към спазване и прилагане на нормативните документи, свързани със заразната заболеваемост, дейности по Националната програма за профилактика на незаразните болести и други актуални въпроси.

Обученията ще се проведат в периода 06.02.2023г. – 10.02.2023г. при следния график:

06.02.2023г. от 13.30ч. до 15.30ч. в зала 105, ет. 1 в сградата на РЗИ Стара Загора за общините Гълъбово, Раднево и Опан.

07.02.2023г. от 10.00ч. до 12.00ч. в зала 105, ет. 1 в сградата на РЗИ Стара Загора за общините Чирпан и Братя Даскалови.

08.02.2023г. от 10.00ч. до 12.00ч. в сградата на Младежки дом, гр. Казанлък за общините Казанлък, Павел баня, Мъглиж, Гурково, Николаево.

09.02.2023г. и 10.02.2023г. от 09.00ч. до 11.00ч. и от 13.30ч. до 15.30ч. по 2 групи на ден в зала 105, ет. 1 в сградата на РЗИ - Стара Загора, за град и община Стара Загора.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.