Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

На вниманието на всички медицински специалисти работещи с деца

Съгласуван от всички отговорни институции Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти

Механизмът е предназначен да подкрепи работата на професионалистите, работещи с деца, които са въвлечени в конфликти между родителите им, да им даде ценни насоки за работа с децата и техните семейства, с цел подобряване на взаимодействието и координираните действия между различните сектори.

Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.